Συνεχίζονται οι εγγραφές στα δωρεάν μαθήματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Βόλου

Ο Δήμος Βόλου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Δια βίου Μάθησης του Δήμου Βόλου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βόλου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Ήδη έχουν ξεκινήσει με επιτυχία τμήματα Αγγλικών, Ισπανικών, Τουρκικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ιστορία της Τέχνης στο Βόλο, στην Νέα Αγχίαλο και το Αϊδίνι καθώς επίσης και τμήματα Eκπαίδευσης Mεταναστών στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου .

Οι βασικοί στόχοι των προγραμμάτων είναι
• Η δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση
• Η ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών
• Η ενδυνάμωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης
• Η πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες.
• Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
• Η ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων και μείωση του ψηφιακού χάσματος.

Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, ανέργους και εργαζομένους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., και είναι δωρεάν για όλους με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Η ανάπτυξη ανεξάρτητων τμημάτων μάθησης για τσιγγάνους, κρατούμενους, μετανάστες, κ.λ.π. στοχεύει στην ισότιμη ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα:
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Βόλου στη διεύθυνση Αρ. Ζάχου & Επτά Πλατανίων (Κτίριο Μουρτζούκου) καθημερινά .
Πρόσωπο επικοινωνίας: Θεοδώρα Μαγκλάρα τηλ. 2421028517, 18 (εσωτ.4)

-Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου στη διεύθυνση 2ας Νοεμβρίου 129 (Πρώην κτίριο Υγειονομικού) καθημερινά .
Πρόσωπο επικοινωνίας: Καρτσιδήμα Σταυρούλα, τηλ. 2421353160

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επιπλέον, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ότι προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν εκτός από την πόλη του Βόλου και στις Δημοτικές Ενότητες Ν. Αγχιάλου και Αγριάς.
-Για την Αγριά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα και στην κ. Σταμάτη Μαρία και στο τηλ. 2428350011
-Για τη Νέα Αγχίαλο μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ Νέας Αγχιάλου και στην κ. Γιαννακοσιάν Ελένη και στο τηλ. 2428350333