Συνεδριάζει το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου

Με 55 θέματα συζήτησης συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, που θα λάβει απόφαση αναφορικά με τη μερική υλοποίηση της εγκριθείσας απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα προσληφθεί σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βόλου, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2017.
Ακόμη θα λάβει απόφαση για την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών σχολείων δ’ δόσης έτους 2017 και αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και θα λάβει νέα απόφαση διενέργειας και εκκίνησης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη «Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου – Αγριάς», του Δήμου Βόλου, διετούς διάρκειας, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 220.000 € με Φ.Π.Α.

Θα προηγηθεί στη 1 μ.μ. της Δευτέρας η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα αξιολογήσει τις προσφορές του έργου επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού 200.000 € με ΦΠΑ, θα εγκρίνει τη μελέτη για προμήθεια
Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του φανών, πλαισίων και πορτοκαλί Led, για την φωτεινή σηματοδότηση και τη μελέτη προμήθειας και τοποθέτησης βιομηχανικών ρολών στο Δημοτικό αμαξοστάσιο Βόλου.
Τέλος, θα εγκριθούν οι μελέτες εργασιών επενελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολικά και δημοτικά κτίρια.