Συστάθηκε η Επιτροπή για επανασυνδέσεις παροχής ρεύματος σε ευπαθείς καταναλωτές

«Επιτροπή για την εξέταση αιτήσεων σχετικά με την επανασύνδεση της παροχής ρεύματος, ευπαθών καταναλωτών» ανακοινώθηκε από το δήμο Βόλου, μετά και τα όσα ισχύουν σε εφαρμογή σχετικών κανονισμών, που θεσπίστηκαν από το κράτος.

Η επιτροπή, θα εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και θα αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, ώστε να τους χορηγηθεί το ειδικό βοήθημα και θα δίνει άμεσα την εντολή για την επανασύνδεση της παροχής ρεύματος των ευπαθών καταναλωτών.

Η Επιτροπή θα έχει την παρακάτω σύνθεση:

Α. Την κα. Μορφογιάννη Αναστασία, αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής,

Β. Τον κο Λάππα Στέφανο, εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ),

Γ. Τον κο Σιαφά Αθανάσιο, εκπρόσωπο της ΔΕΗ Α.Ε, με αναπληρωτή τον Κουπριντζιώτη Βασίλειο.

Συντονίστρια της Επιτροπής ορίζεται η εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής, αντιδήμαρχος κα. Μορφογιάννη Αναστασία

Οι δικαιούχοι

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση σε ειδική επιτροπή και να λάβουν το ειδικό επίδομα ώστε να επανασυνδεθεί το ρεύμα που έχει διακοπεί λόγω οφειλών πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό και ο αριθμός των δόσεων θα ορίζονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.