Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.: Να ληφθούν υπόψη οι προβληματισμοί των κατοίκων για τον υπεράκτιο σταθμό LNG στο λιμάνι

Να ληφθούν υπόψη οι προβληματισμοί των κατοίκων στον τελικό σχεδιασμό της εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης της χωροθέτησης της, τονίζει το Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη χωροθέτηση υπεράκτιου πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Λιμάνι του Βόλου.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αναφέρει ότι με την υπ’ αριθ. 138/2022 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας χορηγήθηκε άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) που αφορά στην κατασκευή (α) Υπεράκτιου Πλωτού Τερματικού Σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) ο οποίος περιλαμβάνει Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης και Πλωτό Αγκυροβόλιο και (β) Υποθαλάσσιου και Χερσαίου αγωγού Φυσικού Αερίου για τη διοχέτευση του φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Ο Πλωτός Τερματικός Σταθμός, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, θα είναι μόνιμα αγκυροβολημένος σε σταθερό σημείο στην είσοδο του Λιμένος Βόλου, στην περιοχή «Πευκάκια» ενώ η ελάχιστη απόσταση από την ακτή προσδιορίζεται στα 340 μέτρα περίπου.
Το γεγονός γνώρισε εκτεταμένη δημοσιότητα προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία λόγω της ιδιαιτερότητας και της θέσης της εγκατάστασης.

Κατ’ αρχήν εκτιμάται ως θετική η προσπάθεια διαμόρφωσης εναλλακτικών δυνατοτήτων για την ενεργειακή θωράκιση της χώρας που εξασφαλίζει γεωπολιτικά οφέλη. Ωστόσο, η ανάπτυξη των σχετικών υποδομών οφείλει να γίνει με σεβασμό των σχετικών κανόνων και περιβαλλοντικών κριτηρίων όπως προκύπτουν από το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο κατά την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης η οποία έπεται. Επισημαίνεται ότι οι προδιαγραφές ασφαλείας τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους κατοίκους της γύρω περιοχής οφείλουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Oδηγίας SEVESO III (Directive 2012/18/EU) όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο (Κ.Υ.Α 172058/2016). Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η χωροθέτηση του συγκεκριμένου σταθμού θα πρέπει να επανεξετασθεί ολοκληρωμένα από μηδενική βάση, όπως και οι περιβαλλοντικοί όροι, στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, λόγω του χαρακτήρα της και των ζητημάτων ασφαλείας που στο δημόσιο διάλογο έχουν τεθεί.

«Πέραν της τυπικής αδειοδοτικής διαδικασίας, είναι σκόπιμη η έγκυρη, πλήρης και αποτελεσματική ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και η συμμετοχή της κατά τη διαδικασία λήψης των σχετικών αποφάσεων, προκειμένου οι προβληματισμοί των κατοίκων να ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό της εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης της χωροθέτησης της», αναφέρει η γενική συνέλευση του τμήματος.
Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη ένταξης του ευρύτερου ενεργειακού προγραμματισμού της Ελλάδας στο σχεδιασμό του χώρου. Τα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού διαθέτουν εμπεδωμένες διαδικασίας συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συγκεκριμένο πλαίσιο περιβαλλοντικής θεώρησης και μπορούν να εξασφαλίσουν συμβατότητα με άλλες δραστηριότητες. Για να γίνει, ωστόσο, αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να επιδιωχθεί και επιτευχθεί η συναίνεση των πολιτών μέσα από την παρεχόμενη πληροφόρηση σε αυτούς και τους θεματικά σχετιζόμενους με τα σχεδιαζόμενα έργα θεσμικούς φορείς. Οφείλει δε αυτή να είναι αντικειμενική, πλήρης και χωρίς αποκλεισμούς από το προκαταρκτικό στάδιο του σχεδιασμού τους, από τη στιγμή που τίθενται ζητήματα επικινδυνότητας και ασφάλειας.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.