Τα ποσά που δαπάνησε ο Δήμος Βόλου για διαφήμιση

Τα κονδύλια που διέθεσε η Δημοτική Αρχή Βόλου για τη διαφήμιση των εορταστικών εκδηλώσεων στα τοπικά ΜΜΕ ψηφίζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου. Συγκεκριμένα τα ποσά που έχουν δαπανηθεί έχουν ως εξής:

TRT TV – 2.241 ΕΥΡΩ
HELLAS NET (Δίκτυο Τ/Σ όπου ανήκει και η TRT) 2.154 ΕΥΡΩ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ – 1.984 ΕΥΡΩ
ASTRA TV – 1.785 ΕΥΡΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV – 1.488 ΕΥΡΩ
ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ – 1.240 ΕΥΡΩ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ – 558 ΕΥΡΩ
THE NEWSPAPER 496 ΕΥΡΩ
ΤOP FM – 148 ΕΥΡΩ
ΑΙΧΜΗ ΕΠΕ 310 ΕΥΡΩ (ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΕΣΟ)