Τέσσερις αιτήσεις εναπόθεσης αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Βόλου

Με χθεσινή απόφαση του προέδρου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας, εγκρίθηκε υπηρεσία με τίτλο: «Τέσσερις γνωμοδοτήσεις για την αποδοχή αποβλήτων εταιρειών στον Χ.Υ.Τ.Α Π.Σ. Βόλου» αξίας 1.736 € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση.
Η υπηρεσία αφορά αιτήματα χρηστών για την είσοδο αποβλήτων στον Χ.Υ.Τ.Α. του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, τα οποία εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν ως προς την τεχνική πληρότητα τους και ως προς την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων και τη λειτουργία των Χ.Υ.Τ.Α. Τα αιτήματα κατατέθηκαν από τη ΔΕΥΑ Σκοπέλου και τρεις ιδιωτικές εταιρίες – χρήστες του ΧΥΤΑ.