Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος το απόγευμα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από Μαγνησίας και Εύβοια, με τους γραμματείς των ΝΕ. του κυβερνώντος κόμματος για το θέμα καύσης RDF από την ΑΓΕΤ. Θα ζητηθεί να εξαιρεθούν από την άδεια που έλαβε η εταιρεία της καύσης RDF και SRF.