Τον Δεκέμβριο η «λυπητερή» της ΔΕΥΑΜΒ για τους λογαριασμούς

Τον Δεκέμβριο θα γίνει μαζική αποστολή των λογαριασμών σε χιλιάδες καταναλωτές της ΔΕΥΑΜΒ που θα αφορά στην κατανάλωση νερού του 2022, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι λογαριασμοί θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και θα πληρώνονται έναντι το πρώτο τρίμηνο και θα είναι εκκαθαριστικοί στο εξάμηνο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ που συνεδρίασε σήμερα αποφάσισε από τις αρχές του 2023 να αποστέλλονται οι λογαριασμοί ηλεκτρονικά, ενώ διαφορετικός θα είναι ο χρόνος αποστολής των ειδοποιητηρίων με τέσσερις λογαριασμούς ετησίως (έναντι στο πρώτο τρίμηνο και εκκαθαριστικό στο εξάμηνο).
Η αποστολή των λογαριασμών στο σύνολο των καταναλωτών θα γίνει εντός του Δεκεμβρίου και θα αφορά την κατανάλωση μέχρι 31/12 2022, ως εξής:
α) την έκδοση και αποστολή των ετήσιων λογαριασμών, στις περιοχές που δεν υπάρχουν υδρόμετρα και για το 2022 εντός του Δεκεμβρίου του 2022.
β) την έκδοση και αποστολή εντός του Δεκεμβρίου των λογαριασμών που εκκρεμούν για τους τομείς που αφορούν στο Βόλο και τη Ν. Ιωνία, με βάση την μέτρηση για το 3/2022 και την ιστορική κατανάλωση δηλαδή την αντίστοιχη περσινή για το 4/2022 σε ενιαίο λογαριασμό.
γ) την έκδοση και αποστολή εντός του Δεκεμβρίου των λογαριασμών που εκκρεμούν στις περιφερειακές ενότητες με βάση τις υφιστάμενες μετρήσεις τριμηνιαίας κατανάλωσης (δύο έως τριών κατά περίπτωση) και του υπόλοιπου χρονικού διαστήματος με βάση την αντίστοιχη περσινή κατανάλωση. Επειδή ο προς έκδοση λογαριασμός αφορά σε τέσσερα τρίμηνα, η χρέωση του συνόλου των κυβικών της κατανάλωσης, να αφορά στην πρώτη κλίμακα του τιμολογίου, τόσο στην ύδρευση όσο και στην αποχέτευση, και
δ) Για τις παραπάνω περιπτώσεις το διάστημα αποπληρωμής θα είναι τριπλάσιο του συνήθους ενώ για τις περιπτώσεις των λογαριασμών μεγαλύτερο ή ίσο των 500€ παρέχεται η δυνατότητα στον καταναλωτή για διακανονισμό της οφειλής με βάση τις ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ.
Οι καταναλωτές, κυρίως αυτοί της περιφέρειας θα κληθούν να πληρώσουν κάποια σημαντικά ποσά μέχρι το τέλος του έτους.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε την αίτηση υπαγωγής στο Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. για την απασχόληση μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.

Με επιφύλαξη η οικονομική διαχείριση 2021
Επίσης έγινε ενημέρωση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ σχετικά με τα ευρήματα της Έκθεσης Ελέγχου επί της Οικονομικής Διαχείρισης της ΔΕΥΑΜΒ της χρήσης 2021 από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Οι λογιστές υπέγραψαν με επιφύλαξη τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς οι υποχρεώσεις της επιχείρησης ια τις χρήσεις 2013-2017 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές (από το 2018 δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος).
Επίσης διαπίστωσαν ότι στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται απαιτήσεις 11.7 εκ €, για τις οποίες η ΔΕΥΑΜΒ δεν έχει διενεργήσει απομείωση και τέλος υπάρχουν αγωγές τρίτων κατά της επιχείρησης που διεκδικούν αποζημιώσεις, που επειδή είναι σε εξέλιξη δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.