Σε γενική συνέλευση την Παρασκευή 4 Ιουνίου ο Ρήγας Φεραίος

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣΒ Ρήγας Φεραίος, καλεί τα μέλη του συλλόγου σε Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, ώρα 20:30, στον ανοιχτό χώρο έμπροσθεν του ΚΑΠΗ, στον πεζόδρομο του Βελεστίνου.

Η Γενική Συνέλευση θα διενεργηθεί όπως προβλέπεται από τη σχετική ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο της Επικράτειας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

  1. Εκλογή Προεδρείου ΓΣ
  2. Επικύρωση του Απολογισμού έτους 2020
  3. Επικύρωση του Προϋπολογισμού έτους 2021
  4. Τροποποίηση του καταστατικού
  5. Επικύρωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ρήγα Φεραίου
  6. Λήψη απόφασης των μελών για ίδρυση Μουσείου Ιστορίας ΑΣΒ Ρήγας Φεραίος και εξουσιοδότηση της διοίκησης για ανάληψη πρωτοβουλιών επ’ αυτού.

Όπως τονίζεται σχετικά: «Η παρουσία και η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη προς ένδειξη ενδιαφέροντος για τις δραστηριότητες και την πορεία του ιστορικού μας συλλόγου.

Για την προστασία της υγείας όλων όσοι παραβρεθούν στη συνέλευση, θα ληφθούν συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα υγιεινής (αντισηπτικά, μάσκες και τήρηση αποστάσεων ασφαλείας κλπ».