Στις 17/9 το Κύπελλο ΕΠΣΘ

Η έναρξη του Κυπέλλου της ΕΠΣΘ ορίστηκε για τις 17 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μία εβδομάδα πριν τη σέντρα της Α’ Τοπικής. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12/9. Η συμμετοχή στη διοργάνωση του Κυπέλλου είναι υποχρεωτική για τις 16 ομάδες της Α’ ΕΠΣΘ και προαιρετική για αυτές της Β’ κατηγορίας. Τα σωματεία που έχουν υποχρέωση ή δυνατότητα συμμετοχής στο Κύπελλο Ερασιτεχνών, οφείλουν να υποβάλουν μέχρι 12/8/2016 και ώρα 15:00 δήλωση συμμετοχής στην ΕΠΣΘ σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από αυτή και πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό παράβολο των πενήντα (50) ευρώ.