ΚΚΕ: Προσλήψεις στην Πυροσβεστική και χρηματοδότηση για την αντιπυρική περίοδο

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος κατέθεσαν επτά βουλευτές του ΚΚΕ που ζητούν προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, να καταργηθούν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης και χρηματοδότηση, για να χρησιμοποιηθούν όλα τα υλικοτεχνικά μέσα και υποδομές ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Όπως αναφέρουν σχεδόν ένας μήνας έχει απομείνει μέχρι την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου και με ανησυχία διαπιστώνουμε ότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, η Δασική Υπηρεσία και το Πυροσβεστικό Σώμα, βρίσκονται σε δυσμενή θέση σχετικά με την ολοκληρωμένη προετοιμασία για την προστασία της δασοπροστασίας, της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, της συνολικής προστασίας της λαϊκής περιουσίας.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ στο Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζεται η απαράδεκτη ύπαρξη τριών κατηγοριών υπαλλήλων με διαφορετικά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Εξακολουθούν να είναι οξυμμένες οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές. Συρρικνώνονται ακόμη περισσότερο οι δαπάνες. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και ενώ απαιτείται σχεδιασμός για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να συγχωνεύει ή να καταργεί πυροσβεστικούς σταθμούς και κλιμάκια, να τα μετατρέπει σε εποχικά ή εθελοντικά.

Παράλληλα αναφέρουν ότι εκχωρούνται αρμοδιότητες πυρόσβεσης στην Τοπική Διοίκηση με συνέπεια τη διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, με επιβάρυνση των Δημοτικών Προϋπολογισμών για την κάλυψη της λειτουργίας των εξόδων των Δημοτικών Κλιμακίων.

«Δεν αρκούν οι φιλότιμες, οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος κάθε χρόνο για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που υπάρχουν και οφείλονται αποκλειστικά στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής και των περικοπών στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ με το νόμο 3938/11 συρρίκνωσε τη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος κατά το 1/3 με την κατάργηση 4.000 χιλιάδων οργανικών θέσεων του προσωπικού. Την ήδη πετσοκομμένη αριθμητική δύναμη του προσωπικού επιδείνωσε η αποχώρηση 1.000 πυροσβεστών την τριετία 2011-2013 λόγω συνταξιοδότησης. Η αριθμητική εξέλιξη του μόνιμου προσωπικού της πυροσβεστικής είναι φθίνουσα με την ταυτόχρονη επέκταση συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου και με διαφορετικά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα», σημειώνουν οι βουλευτές.

Η κατανομή των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, αναφέρουν, για έκτη συνεχή χρονιά παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Οι δαπάνες των προϋπολογισμών για το 2015 και το 2016 είναι στο ίδιο επίπεδο, ύψους 369.000.000 εκατομμυρίων €. Εξακολουθεί να παραμένει η διαφορά των 130.000.000 εκ. € που έχει παγιωθεί με την περικοπή των δαπανών που έγινε μετά το 2009, όταν οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα ήταν 500.000.000 εκ. €.

Σχετικά με την κατανομή πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2016 οι βουλευτές του ΚΚΕ διαπιστώσουν ότι οι μισθολογικές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση για το 2016 και προβλέπονται στα 291.857.000 € ενώ το 2015 ήταν 292.026.502 €. Επίσης για τις πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές για το 2016 προβλέπονται δαπάνες 24.620.000 € ενώ το 2015 ήταν 24.950.000 €.

Ακόμη παραπέρα μείωση σημειώνουν οι προβλεπόμενες δαπάνες για τους πενταετούς θητείας και τους εποχικούς πυροσβέστες. Πιο συγκεκριμένα ενώ το έτος 2012 οι δαπάνες ήταν 64.600.000 €, για το έτος 2015 μειώθηκαν στα 58.000.000 € και για το έτος 2016 παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση και προβλέπεται να φθάσουν στα 53.402.000 €. Η διαφορά των δαπανών για τους πενταετούς θητείας και για τους εποχικούς πυροσβέστες ανάμεσα στο έτος 2012 και το 2016 είναι στα 11.000.000 €.

Οι βουλευτές τονίζουν ότι η κυβέρνηση με το σταγονόμετρο εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου 3938/2011, για την πρόσληψη των επιλαχόντων πυροσβεστών Πενταετούς Θητείας και με πρόσφατη απόφασή της διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα το Μάρτη 2016, μόνο 140 επιλαχόντες πυροσβέστες και αυτοί, ως πενταετούς υποχρέωσης, μπροστά στο μεγάλο αριθμό των αποχωρήσεων που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και ζητούν να καταργηθούν τώρα όλοι οι δασοκτόνοι νόμοι και οι σχετικές διατάξεις.

Οι επτά βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να κάνουν τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα και τη Δασική Υπηρεσία στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, να καταργήσει το απαράδεκτο καθεστώς υπαλλήλων με διαφορετικές σχέσεις στην υπηρεσία, καθιερώνοντας σταθερές και μόνιμες σχέσεις για όλο το προσωπικό και να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη όλων των αναγκών της νέας αντιπυρικής περιόδου.