Αναφορά Κ. Παπανάτσιου για τα αιτήματα των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών

Αναφορά κατέθεσε η Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α – ΠΣ κ. Κ. Παπανάτσιου προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών το Ψήφισμα του Σωματείου Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Νομού Μαγνησίας που προέκυψε μετά τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Νομού Μαγνησίας.
Η Βουλευτής επισημαίνει ότι σύμφωνα με το Σωματείο Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Νομού Μαγνησίας ο κλάδος τους έχει υποστεί σημαντικές οικονομικές απώλειες λόγω της πολύμηνης αποχής του εξεταστικού προσωπικού των Διευθύνσεων Μεταφορών το έτος 2019 που προκάλεσε την θετική διαφορά τζίρου σε σχέση με το 2020, με συνέπεια την απόρριψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτών από τα προγράμματα «Επιστρεπτέα Προκαταβολή» και τα προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων των Περιφερειών. Ως συνέπεια, ο κλάδος των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής των παγίων εξόδων της επιχείρησής τους και κάλυψης των οικογενειακών αναγκών τους.
Παράλληλα, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη στελέχωση των Διευθύνσεων Μεταφορών οι οποίες λόγω έλλειψης προσωπικού δε θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες εξέτασης των υποψηφίων οδηγών που βρίσκονται σε αναμονή και που σύμφωνα με δημοσιεύματα ξεπερνούν τους 50.000.
Η Βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να εξεταστούν τα αιτήματα του Σωματείου Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Νομού Μαγνησίας που εγκρίθηκαν στην Γενική Συνέλευσή τους και που αναφέρονται αναλυτικά στο ψήφισμά τους, διότι αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων τους και την επιβίωση των επιχειρήσεών τους.