Χρ. Μπουκώρος: «Αφετηρία για ουσιαστική έξοδο από την κρίση η αναμόρφωση του πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων και Έργων»

Τοποθέτηση του βουλευτή Μαγνησίας κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου περί Δημοσίων Συμβάσεων

Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρισε το νομοσχέδιο περί Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων ο εισηγητής του νομοσχέδιου, βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος, επισημαίνοντας ότι «η αναμόρφωση του πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων αναμένεται να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική έξοδο της χώρας από την κρίση, μετά τη λήξη της πανδημίας».
Κατά την άρθρον ανάλυση του νομοσχεδίου, ο Χρήστος Μπουκώρος τόνισε ότι οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στον ισχύοντα νόμο 4412/2016 περί Δημοσιών Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων, γίνονται την κατάλληλη στιγμή, καθώς η χώρα θα προχωρήσει σε μια σειρά έργων από το ταμείο ανάκαμψης αμέσως μετά την πανδημία. Για αυτό ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να υπάρχει ένα σύγχρονο, απλοποιημένο, ευέλικτο και κυρίως ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης έργων.
Οι αλλαγές αυτές έρχονται να εξορθολογήσουν το υφιστάμενο πλαίσιο διενέργειας Δημοσίων Συμβάσεων και Έργων συνολικά, το οποίο επί του πρακτέου χαρακτηριζόταν από ελλείψεις και ασάφειες, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις 385 τροποποιήσεις του από τη στιγμή της ψήφισής του το 2016, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
«Στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το ζητούμενο είναι η έξοδος από την πανδημία να σημάνει μια νέα αφετηρία για τη χώρα. Και αφετηρία για τη χώρα δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά αναπτυξιακά έργα, είναι και οι δημόσιες υποδομές. Είναι τα έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν στον πρέποντα χρόνο. Αυτό θα επιτυγχάνεται με την απορρόφηση των πόρων σε ρυθμούς που θα διευκολύνουν την ολοκλήρωση των έργων σύντομα και δεν θα πηγαίνουμε – όπως μέχρι σήμερα – σε διαδικασίες διαγωνιστικές, οι οποίες διαρκούν πολύ περισσότερο από την κατασκευή του ίδιου του έργου» τόνισε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μπουκώρος.
«Έξαλλου, η μέχρι σήμερα πρακτική δείχνει πως τα έργα χάνουν την υπεραξία τους, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων και στην ουσία δεν προσφέρουν τίποτα στην οικονομία και στην κοινωνία, καθώς το κέρδος για τον ελληνικό λαό και για τον πολίτη τελικά είναι πολύ μικρότερο από το αναμενόμενο», όπως επεσήμανε ο βουλευτής Μαγνησίας.
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Χρήστος Μπουκώρος στάθηκε στον ρόλο των ιδιωτών μελετητών, τονίζοντας ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας με διακριτούς ρόλους πρέπει και οφείλουν να λειτουργούν συμπληρωματικά. Ο καθένας έχει το ρόλο του και είναι πολύ μεγαλύτερο το αποτέλεσμα, όταν συνεργάζεται το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα και όχι όταν αντιπαρατίθεται. «Ένα νομοσχέδιο που δίνει τέτοιες δυνατότητες, πιστεύουμε ότι θα αποβεί ωφέλιμο. Εξάλλου, ο τρόπος που γίνονται σήμερα τα δημόσια έργα, δηλαδή, οι καθυστερήσεις, οι κακοτεχνίες, οι ελλειμματικές επιβλέψεις, το κόστος που εκτινάσσεται από το συμβατικό και φτάνει κοντά στο προϋπολογισθέν κόστος, οι συμπληρωματικές συμβάσεις έχουν ως αποτέλεσμα τα έργα να παραμένουν στάσιμα» τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο βουλευτής Μαγνησίας αναφέρθηκε μάλιστα στην ευελιξία που δίνεται πλέον με το νομοσχέδιο στις μικρές αναθέτουσες αρχές, ΟΤΑ και άλλους οργανισμούς με την αύξηση του ορίου στις αναθέσεις και πάντα στα πλαίσια των κανόνων διαφάνειας. Εξάλλου, στις περιφέρειες αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, έργα να μην υλοποιούνται γιατί δεν υπάρχουν οι ευέλικτες διαδικασίες και γιατί δεν υπάρχουν και οι επιβλέποντες μηχανικοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίστοιχης περίπτωσης είναι η Τσαγκαράδα όπως επεσήμανε, όπου ο Δήμος αδυνατεί να βρει μελετητή του δημοσίου για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης στις υποδομές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές.
Επιπλέον, με αφορμή τη μετατροπή του συστήματος παρακολούθησης έργων από ελεγκτικό σε δηλωτικό, ο Χρήστος Μπουκώρος τόνισε ότι πλέον οι εργολάβοι θα καθίστανται συνυπεύθυνοι των έργων και θα έχουν εκτός των διοικητικών και ποινικών ευθυνών.

Μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στο ζήτημα των δημοσιεύσεων διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στον Τύπο, ο βουλευτής Μαγνησίας επεσήμανε ότι «για τα έργα δεν πρέπει να ενημερώνονται μόνο οι εργολάβοι και οι μηχανικοί αλλά και ο απλός πολίτης. Οι πολίτες ιδίως στην περιφέρεια ενημερώνονται από τον επαρχιακό Τύπο κι ως εκ τούτου η συνέχιση των δημοσιεύσεων στον τοπικό Τύπο ενισχύει την διαφάνεια. Κατά συνέπεια, ώστε να μη δημιουργηθεί σύγχυση, θα πρέπει να προβλεφθεί η περαιτέρω παράταση – εξετάζεται ήδη από τους αρμόδιους υπουργούς- ώστε να υπάρξει παράταση ενός ή δύο ετών ακόμα, έως ότου αποσαφηνιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το θέμα των κανόνων δημοσιότητας των διακηρύξεων στον Τύπο».
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο βουλευτής Μαγνησίας τόνισε ότι «τα δημόσια έργα δεν ανήκουν σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα, ανήκουν στους Έλληνες – ευρωπαίους πολίτες, αυτοί φορολογούνται, αυτοί δίνουν τα χρήματα να γίνουν τα έργα και σε αυτούς εν τέλει πρέπει να επιστρέφουν στον πρέποντα χρόνο και με το σωστό τρόπο, δηλαδή, με την ορθή κατασκευή. Άρα, ο καθένας από μας πρέπει να υπηρετεί τον ρόλο του ως ορθότερα μπορεί, προκειμένου αυτά τα έργα να αποδίδονται στο σωστό χρόνο και με τη σωστή και την ποιοτική κατασκευή. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».