Δεκαπέντε υδρονομείς θα προσλάβει ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου

Προσκαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Υδρονομείς Άρδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αρδευτική περίοδο 2021, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και 17-05-2021, ημέρα Δευτέρα, στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail:dzag.mour@gmail.com στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων και ρυθμίσεων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού και προστασίας της δημόσιας υγείας εκ μέρους του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα μπορούν να τις υποβάλλουν αυτοπροσώπως στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου όπως διευκρινίζεται παρακάτω. Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι υδρονομείς θα είναι μερικής απασχόλησης 6 ωρών την ημέρα, με αμοιβή 585 € την ημέρα και με διάρκεια απασχόλησης έως πέντε μήνες.