Διαδικτυακή συνεδρία για την Υδροπονία από το ArgoJason project

Το AgroJason Project και το IEEE Student Branch University of Thessaly (Volos) διοργανώνει διαδικτυακή συνεδρία με τίτλο “Εισαγωγή στις εκτός εδάφους καλλιέργειες, Υδροπονία & Υποστρώματα” που θα γίνει σήμερα Κυριακή 22 Νοεμβρίου και ώρα 18:00, διαδικτυακά δεδομένου των συνθηκών, live στο Facebook.
Η ομιλία απευθύνεται σε όλο το κόσμο και έχει στόχο να ενημερώσει για μία από τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην καλλιέργεια, με μεγάλο αποτέλεσμα στην εξοικονόμηση νερού. Θα αναλυθεί η εφαρμογή της τεχνολογίας στα υδροπονικά συστήματα και πώς συνεργάζονται οι μηχανικοί με τους γεωπόνους. Κλείνοντας θα γίνει μια παρουσίαση του AgroJason Project.
Είναι γνωστό πως ο ανθρώπινος παράγοντας επηρεάζει το περιβάλλον και οι πόροι όπως νερό και ηλεκτρική ενέργεια θα παράγονται δυσκολότερα. Σε κάθε τομέα λοιπόν, έστω και μικρές κινήσεις που θα επιβραδύνουν την οικολογική καταστροφή κρίνονται αναγκαίες. Στο κομμάτι της
καλλιέργειας τί μπορούμε να κάνουμε; Φαίνεται πως ο Αυτόματος Έλεγχος στον τομέα είναι πλέον αναγκαίος. Όχι μόνο για να διευκολύνει την ζωή του παραγωγού, αλλά κυρίως για τους λόγους που αναφέραμε.
Το AgroJason Project, δημιούργημα του IEEE Student Branch University of Thessaly – Volos, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα πρότυπο υδροπονικού θερμοκηπίου που θα μπορεί να ελέγχει τις βασικές συνθήκες περιβάλλοντος προσαρμοσμένες στις συνθήκες του εκάστοτε φυτού. Το θερμοκήπιο αυτό, ως κλειστό σύστημα μπορεί να διατηρήσει τις συνθήκες ευκολότερα χωρίς πολλές σπατάλες. Στόχος είναι η διατήρηση των ιδανικών συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία κλπ) ανάλογα το είδος του φυτού. Ο έλεγχος θα μπορεί να γίνεται και απομακρυσμένα με χρήση κατάλληλων εφαρμογών.
Παράλληλα στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του αγροτικού τομέα (τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο) οπότε και διοργανώνονται παρουσιάσεις. Είναι δεδομένο ότι η εξοικείωση του αγρότη με την τεχνολογία θα συμβάλλει στο περιβαλλοντικό όφελος. Ακροατήριο είναι συνήθως ο απλός πολίτης, δεδομένου ότι ο στόχος είναι η διοχέτευση της γενικής γνώσης-ιδέας μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Παράλληλα το project συμμετέχει σε διάφορα γεγονότα, όπως συνέδρια, για τον λόγο που αναφέρθηκε.
Η ομάδα αποτελείται κυρίως από μέλη 2 επιστημών, του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ καθώς και της Γεωπονίας Αγροτικού Περιβάλλοντος. Το θερμοκήπιο στήνεται σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το “Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Μελέτης Περιβάλλοντος στο Βελεστίνο”.
Τέλος να σημειωθεί ότι το εγχείρημα γίνεται στα πλαίσια του εθελοντισμού, χωρίς να υπάρχει χρηματικό όφελος για τα μέλη. Η ιδέα γίνεται με την υποστήριξη χορηγών που πιστεύουν στο όραμα της ομάδας, τους οποίους και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε.