Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2019 σε Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο

Το πρόγραμμα υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019 για τα νησιά Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος , ανακοινώθηκε από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πηλίου – Β. Σποράδων . Όπως έγινε γνωστό, «οι παραγωγοί θα εξυπηρετηθούν από τα περιοδεύοντα συνεργεία σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα και στις ακόλουθες ημερομηνίες:
1. Συνεργείο: Σκόπελος (το συνεργείο θα στεγαστεί στο κτίριο «Ορφέα» κινηματοθέατρο) 15, 16, 17 Απριλίου. Κλήμα (το συνεργείο θα στεγαστεί στην Τοπική Κοινότητας Κλήματος) 18 Απριλίου. Γλώσσα (το συνεργείο θα στεγαστεί στην Τοπική Κοινότητα Γλώσσας) 19 Απριλίου.
2. Συνεργείο: Αλόννησος (το συνεργείο θα στεγαστεί στο Δημαρχείο) 15, 16, 17 Απριλίου. Σκιάθος (το συνεργείο θα στεγαστεί στο ΚΕΠ) 17, 18, 19 Απριλίου.
Προσοχή μεταβιβάσεις. Οι μεταβιβάσεις των παραγωγών θα γίνονται στο περιοδεύον συνεργείο. Με την περάτωση της μεταβίβασης θα υποβάλλεται η δήλωση ΟΣΔΕ 2019. Οι παραγωγοί πρέπει να είναι ενήμεροι και να έχουν μαζί τους όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να μην ταλαιπωρηθούν.
Απαραίτητη δικαιολογητικά για όσους υπέβαλαν ΟΣΔΕ 2018: 1. Κωδικοί Τaxisnet από τον λογιστή ή κωδικός υποβολής για πύλη. 2. ΑΦΜ. 3. E-mail και κινητό. 4. ΑΤΑΚ για όλα τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια (αναγράφεται στο Ε9 των ιδιοκτητών). 5. Αντίγραφο Ε9 για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια (το πιο πρόσφατο μηχανογραφημένο από Taxisnet). 6. Προαιρετικά: συντεταγμένες με υπογραφή και σφραγίδα τοπογράφου ή τοπογραφικά με συντεταγμένες (για όσα αγροτεμάχια δεν έχουν ήδη υποβληθεί).
Απαραίτητα δικαιολογητικά για όσους υποβάλλουν ΟΣΔΕ για πρώτη φορά: 1. Κωδικοί Τaxisnet από τον λογιστή ή εναλλακτικά κωδικός υποβολής για πύλη. 2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (για όσους δεν έχουν αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ). 3. Αντίγραφο ταυτότητα ή διαβατηρίου. 4. Έντυπο που να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ. 5. Ε-mail. 6. Κινητό. 7. Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης. 8. Αντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ (σε όσους υπάρχει). 9. Αντίγραφο Ε9 για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια (το πιο πρόσφατο μηχανογραφημένο από Taxisnet). 10. Αντίγραφο ενοικιαστηρίων όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, καθώς και ο ΑΤΑΚ του κάθε αγροτεμαχίου (αναγράφεται στο Ε9 των ιδιοκτητών), 11. Συντεταγμένες με υπογραφή και σφραγίδα τοπογράφου ή τοπογραφικά με συντεταγμένες για όλα τα αγροτεμάχια.
Επίσης, για όσους δηλώνουν σιτάρια πιστοποιημένου σπόρου καρτέλες και τιμολόγια, για όσους δηλώνουν μελίσσια αντίγραφο μελισσοκομικού μητρώου, για τους κτηνοτρόφους αντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων πλήρως συμπληρωμένο με σφραγίδα κτηνιατρείου, για όσους έχουν βιολογικά σιτάρια βεβαίωση συμμόρφωσης έτους 2018 από τον Φορέα Πιστοποίησης Βιολογικών. Για τα νομικά πρόσωπα: Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018, έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2018, ισοζύγιο έτους 2018, υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου της υπογραφής για τα έσοδα από γεωργική δραστηριότητα, υπεύθυνη δήλωση νεοεισερχόμενου – κύριου οικονομικού διαχειριστή νομικού προσώπου (υποχρεωτικό στην οριστικοποίηση για νομικά πρόσωπα και ιερές μονές όταν δηλώνεται κύριος οικονομικός διαχειριστής νεοεισερχόμενος).