Δολωματικοί ψεκασμοί κατά του δάκου στη Μαγνησία

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων  ενημερώνει τους ελαιοκαλλιεργητές ότι με βάση τις μετρήσεις των δακοσυλλήψεων, που προέκυψαν από το δίκτυο παγίδων McPhail και την εργαστηριακή αξιολόγηση των αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών των ακμαίων του δάκου (αριθμό ακμαίων, αναλογία φύλου και αναπαραγωγική ωριμότητα θηλυκών ατόμων) σε συνδυασμό με το στάδιο ανάπτυξης του ελαιόκαρπου και τις επικρατούσες – αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα περιβάλλοντος) κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση για την προληπτική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε ορισμένες ελαιοκομικές περιοχές.

Για το λόγο αυτόν χορηγήθηκε την 19-08-22 σχετική εντολή διενέργειας δολωματικού ψεκασμού στους ανάδοχους οικονομικούς φορείς των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που αφορά τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, αρχομένου από 21-08-2022, για τις ελαιοκομικές περιοχές Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Κ.) του παρακάτω πίνακα:

 

Πίνακας: Ελαιοκομικές περιοχές διενέργειας δολωματικού ψεκασμού αρχομένου από 21-08-2022
Δ.Κ. Σκιάθου, Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. Μουρεσίου, Τ.Κ. Τσαγκαράδας, Δ.Κ. Αγριάς, Τ.Κ. Δράκειας, Τ.Κ. Αγίου Λαυρεντίου, Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων, Τ.Κ. Άνω Λεχωνίων, Τ.Κ. Αγίου Βλασίου, Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Νηλείας, Τ.Κ. Πινακατών, Τ.Κ. Καλών Νερών, Τ.Κ. Μηλεών, Τ.Κ. Συκής, Τ.Κ. Αργαλαστής, Τ.Κ. Μετοχίου, Τ.Κ. Ξινόβρυσης, Τ.Κ. Λαύκου, Τ.Κ. Μηλίνας, Τ.Κ. Σέσκλου (Χρυσή Ακτή Παναγίας), Τ.Κ. Άλλης Μεριάς, Τ.Κ. Κατηχωρίου & Τ.Κ. Σταγιατών, Τ.Κ. Πορταριάς, Δ.Κ. Νέας Ιωνίας, και Δ.Κ. Διμηνίου.

 

Το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα διενέργειας του δολωματικού ψεκασμού σε κάθε ελαιοκομική περιοχή, το οποίο περιλαμβάνει τα τοπωνύμια των θέσεων του ελαιώνα από τα οποία διέρχονται τα συνεργεία ψεκασμού για κάθε ημέρα της συνολικής διάρκειας εφαρμογής του ψεκασμού, αναρτά ο ανάδοχος οικονομικός φορέας στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου δημοτικού καταστήματος και σε κεντρική θέση του χωριού, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για τον επικείμενο ψεκασμό.

Το ίχνος της πορείας ψεκασμού των δέντρων με τη χρήση GPS Trackers καταγράφεται από τα συμμετέχοντα συνεργεία ψεκασμού για τις Δ.Κ. Διμηνίου, Δ.Κ. Σκιάθου, Τ.Κ. Καλών Νερών, Τ.Κ. Μηλεών, Τ.Κ. Αργαλαστής, Τ.Κ. Μετοχίου, Τ.Κ. Ξινόβρυσης, Τ.Κ. Λαύκου.

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να μεριμνήσουν για την προσπελασιμότητα των περιφραγμένων ελαιοκτημάτων τους από τα συνεργεία ψεκασμού και την κοπή των ζιζανίων για την αποτελεσματική εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού σε όλα τα ελαιοκτήματα. Εξαιρούνται της εφαρμογής του δολωματικού ψεκασμού τα πιστοποιημένα βιολογικά ελαιοκτήματα, υπό την προϋπόθεση οι ιδιοκτήτες/κάτοχοί τους έχουν έγκαιρα δηλώσει αυτά στην Υπηρεσία μας.

Επίσης, καλούνται οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των ποιμνίων τους και των μελισσιών τους.

Επισημαίνεται ότι στις κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται η εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού του προγράμματος δακοκτονίας, μη τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων από τους χώρους προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 περίπτωση 1ε) ββ) της Κ.Υ.Α. 6669/79087/20-8-2015 (ΦΕΚ 1791/Β/2015).

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.