Εκδήλωση για τις «Καλές πρακτικές Κοιν.Σ.Επ. στη Μαγνησία»

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) Μαγνησίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο.» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, διοργανώνει την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2019, στις 18.00 το απόγευμα, στο χώρο του (οδός Μαυροκορδάτου 169) εκδήλωση «προβολής καλών πρακτικών» με τίτλο «Καλές πρακτικές Κοιν.Σ.Επ. στη Μαγνησία», γιορτάζοντας και τα επίσημα εγκαίνιά του.