Έλεγχοι για έκθεση παραγωγού αποβλήτων σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

Στο πλαίσιο των συνεχών ελέγχων που πραγματοποιεί η Δ/νση Μετ/ρών & Επικ/νιών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων (συνεργεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, πλυντήρια – λιπαντήρια κλπ), σε μια προσπάθεια προστασίας τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των εξυπηρετούμενων πολιτών, επισημαίνουμε στους ιδιοκτήτες – εκμεταλλευτές των εν λόγω εγκαταστάσεων, ότι επιβάλλεται σε ετήσια βάση και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας (Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών), ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) εφαρμογής του ΥΠΕΝ.
Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση των όρων των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων – ΠΠΔ των ανωτέρω επιχειρήσεων.