ΚΙΝΑΛ: Αντιπροσώπους για το Συνέδριο εκλέγουν οι Τοπικές Οργανώσεις

Από τη Ν.Ε. Κινήματος Αλλαγής Μαγνησίας για το 2ο Συνέδριο Κινήματος Αλλαγής στις 30 & 31 Μαρτίου ανακοινώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι: Την Κυριακή 3 Μαρτίου, τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους για το Συνέδριο από τις Τοπικές τους Οργανώσεις. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται να μπουν στο members.kinimaallagis.gr για να επιβεβαιώσουν αν είναι μέλη και να μάθουν που ψηφίζουν.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να γίνουν μέλη ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους αν είναι ήδη μέλη, μέχρι τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου.
Υποψηφιότητα για υποψήφιος σύνεδρος μπορεί κανείς να υποβάλει μέχρι την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, είτε μέσω της πλατφόρμας members.kinimaallagis.gr, είτε με αποστολή email στοsynedriokinimaallagis@gmail.com
Εγγραφές αλλοδαπών με αποστολή email στο mitrookinimaallagis@gmail.com
Για οποιοδήποτε πρόβλημα σε εγγραφή ή επικαιροποίηση στοιχείων μπορούν να απευθύνονται στο mitrookinimaallagis@gmail.com.