Μέχρι τις 17 Ιουλίου η υποβολή μηχανογραφικών

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών την προηγούμενη Παρασκευή

Μέχρι τις 17 Ιουλίου η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, μετά και την ανακοίνωση των βαθμολογιών που έγιναν την περασμένη Παρασκευή με αρκετά χαμόγελα αριστούχων και στη Μαγνησία.