Νέο Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ πού εξελέγη από τις αρχαιρεσίες πού έγιναν την 17η Μαΐου, συστάθηκε σε σώμα την 23/05/2019 ως ακολούθως: Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ, Γενικός Γραμματέας ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΑΣΑΚΗ,
Ταμίας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΗΣ, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
ΜΑΡΙΝΑ (ΙΝΕΣ) ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΛΕΝΤΖΑ, Σύμβουλος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ