Οι αιτήσεις για προγράμματα Αγροτικής Εστίας στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Από το ΚΕΠ του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου γίνεται γνωστό ότι από 24/05/2021 έως 15/06/2021 θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων στο ΚΕΠ του Δήμου για την συμμετοχή των δικαιούχων στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού-βιβλίων-θεάτρων της Αγροτικής Εστίας. Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αστυνομική ταυτότητα, ΑΜΚΑ, Αριθμός μητρώου ΟΓΑ. Για το επίδομα τρίτεκνων & πολύτεκνων μητέρων: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Βεβαίωση σπουδών ή πάσο για παιδιά άνω των 18 που σπουδάζουν, Βεβαίωση ανεργίας εάν είναι άνω των 18 άνεργα. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται κατόπιν ραντεβού (τηλ. για ραντεβού 2426350225 & 2426350226 ). Η αυτοπρόσωπη παρουσία χωρίς ραντεβού δεν θα γίνεται δεκτή.