Ολοένα και συρρικνώνεται η συμμετοχή στο σχολείο των μαθητών Λυκείου

Σταθερή η προσέλευση μαθητών Γυμνασίου στα σχολεία της Μαγνησίας

Ολοένα και μικρότερη είναι η συμμετοχή των μαθητών Λυκείου στην εκπαιδευτική διαδικασία με τις αίθουσες των σχολείων της Μαγνησίας να αδειάζουν μέρα με την ημέρα. Σήμερα μόλις ένα 10,79% των μαθητών της Γ Λυκείου προσήλθε για μάθημα στην τάξη, δηλαδή σχεδόν ένας στους δέκα μαθητές. Διαφορετική είναι η εικόνα στα Γυμνάσια του νομού, που παρουσιάζουν μία σταθερή προσέλευση των μαθητών. Μάλιστα στα Γυμνάσια της περιφέρειας πάνω από 7 στους δέκα μαθητές παρακολούθησε σήμερα το μάθημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, σήμερα στο Βόλο αναμένονταν 2509 μαθητές Γυμνασίου και προσήλθαν οι 1343, δηλαδή το 53,53%. Στην περιφέρεια του νομού αναμένονταν 600 μαθητές και προσήλθαν οι 450, δηλαδή το 75%. Συνολικά, σε επίπεδο νομού, αναμένονταν 3109 μαθητές και στα θρανία τους επέστρεψαν οι 1796, δηλαδή το 57,67%.

Πολύ χαμηλά όμως ήταν τα ποσοστά συμμετοχής των μαθητών Λυκείου στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δευτεροβάθμιας στα Λύκεια των αστικών περιοχών και στο Μουσικό αναμένονταν 2198 μαθητές και προσήλθαν για μάθημα οι 408, δηλαδή το 18,56%. Σταθερά αυξημένος σε σχέση με το πολεοδομικό συγκρότημα είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία στην περιφέρεια της Μαγνησίας, καθώς αναμένονταν 388 μαθητές και προσήλθαν οι 204, δηλαδή το 52,58%. Στα ΕΠΑΛ αναμένονταν 1408 μαθητές και προσήλθαν στις αίθουσες μόλις οι 133, δηλαδή το 9,45%.
Συνολικά στα Λύκεια και ΕΠΑΛ της Μαγνησίας αναμένονταν 3994 μαθητές και προσήλθαν 745, δηλαδή το 18,65%.

Στο ναδίρ η συμμετοχή μαθητών της Γ΄Λυκείου
Στο ναδίρ έχει πέσει η συμμετοχή των μαθητών της Γ’ Λυκείου στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς σήμερα μόλις το το 8,25% των μαθητών προσήλθε στα Λύκεια του Βόλου, το 36,69% στα Λύκεια της περιφέρειας του νομού και στο 7,39% στα ΕΠΑΛ. Συνολικά σε επίπεδο νομού μόλις το 10,79% των μαθητών της Γ Λυκείου επέστρεψε στα θρανία.