Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός ύδρευσης Ζαγοράς – Μουρεσίου

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Έργα ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (2η τάξη και άνω) ποσού 1.346.100,39€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα) και κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ (1η τάξη και άνω) αντίστοιχου προϋπολογισμού έργου 454.153,98€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.001.613,27 €.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.