Προσεχώς η έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων της Γ’ Λυκείου

Προσεχώς ξεκινά η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.)  των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης Λυκείου των  ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2021-2022. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Χαράλαμπος Σταχτέας, τονίζει σε σχετική ανακοίνωση ότι η  συγκεκριμένη Ενισχυτική Διδασκαλία αφορά τα ακόλουθα εξεταζόμενα στις  πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2)  Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση. Χρήσιμο κρίνεται  οι γονείς-κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών να επικοινωνήσουν με  την Διεύθυνση του σχολείου για  να ενημερωθούν σχετικά και να  υποβάλουν την απαραίτητη αίτηση-δήλωση. Όπως σημειώνει ο κ. Σταχτέας,  σύντομα προβλέπεται να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες έναρξης της  Ενισχυτικής Διδασκαλίας και στα Γυμνάσια.