ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους εν δυνάμει δικαιούχους του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» ότι δύνανται να υποβάλουν αίτηση στήριξης κατά το διάστημα 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 00.01 έως και 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 23.59 η οποία θα γίνεται ατομικά και μόνο ηλεκτρονικά με την χρήση της μηχανογραφικής εφαρμογής του Μέτρου, κάνοντας χρήση προσωπικών κωδικών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες περί της χρονικής περιόδου υποβολής αιτήσεων σχετικά με την ως άνω διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ 551/33033/18-02-2019 και κωδικό ανάρτησης στο Διαύγεια 65Θ74653ΠΓ-ΧΩ2.