Στο 13,34% η συμμετοχή στα Λύκεια και ΕΠΑΛ της Μαγνησίας

Αυξημένη προσέλευση των μαθητών στα Ειδικά Σχολεία

Σταθερά χαμηλή είναι η προσέλευση των μαθητών στα Λύκεια και ΕΠΑΛ της Μαγνησίας, καθώς σήμερα μόλις το 13,34% των μαθητών πήγε για μάθημα. Αυξημένη όμως προσέλευση παρατηρείται και στα Ειδικά Σχολεία, ενώ στα Γυμνάσια είναι σχεδόν σταθερά τα ποσοστά με μικρές διακυμάνσεις καθημερινά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας η σημερινή συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η εξής: