Στον «Φιλόδημο Ι» έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στη Σκιάθο

Στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» εντάχθηκαν συμπληρωματικά έργα ύδρευσης στην χώρα της Σκιάθου και αποχέτευσης και επέκτασης ΕΕΛ περιοχής Κουκουναριών-Τρούλου, προϋπολογισμού 4.750.000 €, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία του μοναδικού περιβάλλοντος του νησιού, αλλά και στη προστασία της δημόσιας υγείας.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της ΔΕΥΑ Σκιάθου, μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» στις 10 Μαΐου 2018, ηανταπόκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, του προέδρου της και δημάρχου κ. Πρεβεζάνου υπήρξε άμεση. Τα αιτήματα χρηματοδότησης της Δ.ΕΥ.Α. Σκιάθου με αριθ. πρωτ. 2004/31-07-2018 και 2005/31-07-2018 κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και πλήρως τεκμηριωμένα στο αρμόδιο υπουργείο, με αποτέλεσμα στις 29/01/2019 (αριθ.πρωτ. 6073) και 31/01/2019 (αριθ.πρωτ. 7242) ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης να αποφασίσει την ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» δύο μεγάλων έργων για τη Σκιάθο.

Στις 29/01/2019 αποφασίστηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης πόλης Σκιάθου», με ποσό χρηματοδότησης 970.000 €. Συγκεκριμένα το έργο να περιλαμβάνει νέους αγωγούς συνολικού μήκους 6.634 μ., εκ των οποίων τα 1722 μ. είναι η επέκταση προς Βασιλειά και τα 4.912 μ. είναι λοιποί πρωτεύοντες και δευτερεύοντες αγωγοί του δικτύου. Επίσης περιλαμβάνει την αξιοποίηση 2 γεωτρήσεων με την εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης δυναμικότητας καθώς και κατασκευή αγωγού μεταφοράς συνολικού μήκους 1.335 μ. προς το φρέαρ Φτελιάς εντός νέας δεξαμενής νερού χωρητικότητας 50 m3. Επιπλέον περιλαμβάνει την εγκατάσταση αντλιοστασίου και τον κατάλληλο αυτοματισμό λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού.

Στις 31/01/2019 ακολούθησε η ένταξη του έργου με τίτλο «Έργο αποχέτευσης και επέκτασης ΕΕΛ περιοχής Κουκουναριών-Τρούλου Σκιάθου με ποσό χρηματοδότησης 3.780.000 € και αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Κουκουναριών και Τρούλου Σκιάθου συνολικού μήκους 10.195 μ., την κατασκευή 6 αντλιοστασίων, την κατασκευή έργων επέκτασης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για την αύξηση δυναμικότητας της από 2000 IA σε 5000 IA και την αντικατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης. Ακόμη, στο έργο περιλαμβάνονται και οι εργασίες για τη σύνδεση των αντλιοστασίων με τη ΔΕΗ.

Τα δύο έργα αφορούν μέρος των σημαντικότερων υποδομών του τουριστικού προορισμού που λέγεται Σκιάθος, συμβάλλουν στην προστασία του μοναδικού περιβάλλοντος του νησιού, αλλά και στη προστασία της δημόσιας υγείας, αναφέρει η ΔΕΥΑ.

«Με την ένταξη των έργων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για ακόμη μία φορά οι Κασσάνδρες διαψεύστηκαν, ενώ οι «Μετά Χριστόν Προφήτες» αυτογελοιοποιήθηκαν», καταλήγει η ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Σκιάθου.