Συνεργασία μέλους του Επιμελητηρίου με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τον Πρύτανη κ. Κότιο Άγγελο, τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ. Σαμπράκο Ευάγγελο και τον Διδακτορικό Ερευνητή του Πανεπιστημίου κ. Κουτουλάκη Μανώλη συμμετείχε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, ο κ. Αθανάσιος Ζλατούδης μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και του Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. . Σκοπός της συνάντησης ήταν η προεργασία της σύναψης ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για την ανάληψη και υλοποίηση κοινών δράσεων, βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία και των δύο φορέων.
Στη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε επίσης η συνδιοργάνωση συνεδρίου με θέμα τη νησιωτικότητα, τη γαλάζια οικονομία και το νέο αναπτυξιακό τοπίο, στις αρχές Απριλίου στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.