Συνεργασία της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Βόλου» με την Greenpeace

Συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της «Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της Καύσης Σκουπιδιών» και εκπροσώπων της Greenpeace Ελλάδας, έγινε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2020, στην έδρα της Greenpeace Ελλάδας στην Αθήνα, προκειμένου να ενημερωθεί η Επιτροπή για τις πρόσφατες θέσεις που επικαιροποίησε η διεθνής οικολογική οργάνωση για το θέμα της καύσης σκουπιδιών. Την Επιτροπή εκπροσώπησε το μέλος του συντονιστικού κ. Στέλιος Λημνιός και την Greenpeace Ελλάδας ο διευθυντής της κ. Νίκος Χαραλαμπίδης και το στέλεχος κ. Ναταλία Τσιγαρίδου.
Κατά τη συνάντηση, την οποία και είχε ζητήσει η Επιτροπή Πoλιτών, έγινε εκτεταμένη ενημέρωση για τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα που αφορούν τους στόχους της ανακύκλωσης αλλά και της επεξεργασίας των αστικών απορριμμάτων.
Ο κοινός στόχος είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση που πρέπει να γίνει στους πολίτες και στις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με το πόσο ασύμφορη θα είναι, σε οικονομικό αλλά και ενεργειακό επίπεδο, η γενίκευση της καύσης σκουπιδιών που προγραμματίζει η κυβέρνηση.
Ακόμη αναγνωρίστηκε ότι η καύση σκουπιδιών αλλά και πετ κοκ από εργοστάσια τσιμέντου μέσα σε κατοικημένες περιοχές είναι επικίνδυνη για τη Δημόσια Υγεία.
Η Επιτροπή Πολιτών ενημέρωσε την GREENPEACE για τα αποτελέσματα του αγώνα της και την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το κίνημα των πολιτών κατά της καύσης σκουπιδιών.
Συμφωνήθηκε επίσης, να υπάρξει συνέχεια τόσο στην ενημέρωση όσο και στον σχεδιασμό δράσεων που θα οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα.