Τα πορίσματα του ΕΛΓΑ για καλλιέργειες στη Ζαγορά

Ο ΕΛΓΑ απέστειλε χθες τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από ανεμοθύελλα στις 18/9/2020 και από χαλάζι στις 25/5/2020 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δημοτικής Τοπικής Κοινότητας Ζαγοράς. Τα πορίσματα θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι τις 17 Μαΐου 2021. Ο κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός, μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών, ενώ όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης εντός της προθεσμίας 10 ημερών (μέχρι 17/5/2021).