Τα σχολεία που συνεχίζουν τηλεκπαίδευση στη Μαγνησία- Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας

φωτο αρχείου

Απόφαση για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και ΕΚ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για σήμερα 3 Οκτωβρίου εξέδωσε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Σωκράτης Σαβελίδης στην οποία ορίζονται ποια σχολεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τηλεκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( Γυμνάσια και Λύκεια) του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, σήμερα Τρίτη 3 Οκτωβρίου  θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε ότι για σήμερα,  Τρίτη 3 Οκτωβρίου, σε όλες τις Σχολικές Μονάδες και Εργαστηριακά Κέντρα αρμοδιότητας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας να πραγματοποιηθεί δια ζώσης εκπαίδευση, το ωρολόγιο πρόγραμμα της οποίας θα ξεκινήσει κανονικά.

Από τα παραπάνω διαφοροποιούνται:

  • Με σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευσης ) θα λειτουργήσουν τα παρακάτω Σχολεία:
1ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Βόλου
4ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Βόλου (Εσπερινό)
2ο ΕΚ Νέας Ιωνίας
7ο Γυμνάσιο Βόλου
9ο Γυμνάσιο Βόλου
6ο Γενικό Λύκειο Βόλου
Γυμνάσιο Αγριάς
Γυμνάσιο Λεχωνίων
4ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
Γυμνάσιο Ιωλκού (λόγω εκτάκτου προβλήματος υδροδότησης)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των παραπάνω Σχολείων & ΕΚ να ενημερώσουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους (γονείς) για το ωρολόγιο πρόγραμμα της αυριανής ημέρας και τα στοιχεία σύνδεσής τους με τις εν χρήσει πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ιδιαίτερα με τα Webex Links.

Το ΕΕΕΕΚ Βόλου θα λειτουργήσει με ειδικό πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης, κατά το δυνατόν προσαρμοσμένο στις ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης των μαθητών, σε συνεργασία του Διευθυντή των Εκπαιδευτικών και των Γονέων.

  • Στους μαθητές των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, στα οποία θα παρέχεται δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά η προσέγγιση στο Σχολείο τους είναι αδύνατη, θα παρασχεθεί εκπαίδευση με το σύστημα του Ψηφιακού Σχολείου της ΔΔΕ Μαγνησίας. Αυτοί οι μαθητές θα παρακολουθήσουν με διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευσης) το Ωρολόγιο Πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης άλλου αντίστοιχου Σχολείου.
Μαθητές οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα δια ζώσης μαθήματα των Σχολείων Προέλευσής τους: Σ΄ αυτούς θα παρέχεται τηλεκπαίδευση σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Σχολείων Υποστήριξης:
Μουσικό Σχολείο – Γυμνάσιο Βόλου 7ου Γυμνασίου Βόλου
Μουσικό Σχολείο – ΓΕΛ Βόλου 6ου Γενικού Λυκείου Βόλου
Γυμνάσιο Τσαγκαράδας 7ου Γυμνασίου Βόλου
Γενικό Λύκειο Τσαγκαράδας 6ου Γενικού Λυκείου Βόλου
Γυμνάσιο Ζαγοράς 7ου Γυμνασίου Βόλου
Γενικό Λύκειο Ζαγοράς 6ου Γενικού Λυκείου Βόλου

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των παραπάνω Σχολείων Προέλευσης και των παραπάνω Σχολείων Υποστήριξης να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ώστε να ενημερώσουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές (μέσω των γονέων τους) των Σχολείων Προέλευσης για το ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου Υποστήριξης και τα στοιχεία σύνδεσής τους με τις εν χρήσει πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ιδιαίτερα με τα Webex Links.

Προτείνεται, τα Webex Links της αντίστοιχης τάξης του Σχολείου Προέλευσης να δοθούν σε όσους γονείς μαθητών των αντίστοιχων Σχολείων Υποστήριξης το επιθυμούν ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα επιλογής του ασφαλέστερου τρόπου εκπαίδευσης των παιδιών τους.

Προτείνεται ο σχεδιασμός και η χρήση ψηφιακού παρουσιολογίου των μαθητών του Σχολείου Προέλευσης ώστε να είναι δυνατή η βελτιστοποίηση της διαδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ Λυκείου.

  • Στους μαθητές των 1ο ΕΠΑΛ Βόλου, 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας, ΕΠΑΛ & ΠΕΠΑΛ Βελεστίνου, στα οποία θα παρέχεται δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά η προσέγγιση στο Σχολείο τους ή το ΕΚ είναι αδύνατη, θα παρασχεθεί εκπαίδευση με το σύστημα του Ψηφιακού Σχολείου. Αυτοί οι μαθητές θα παρακολουθήσουν με διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευσης) το Ωρολόγιο Πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης άλλου ΕΠΑΛ ή ΕΚ. Σε κάποιες περιπτώσεις (αναφέρονται κατωτέρω) θα παρακολουθούν τηλεκπαίδευση από εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί όπως ακολουθεί:
Μαθητές των σχολείων Προέλευσης: 1ο ΕΠΑΛ Βόλου, 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας, ΕΠΑΛ & ΠΕΠΑΛ Βελεστίνου, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα δια ζώσης μαθήματα των Σχολείων τους Σ΄ αυτούς θα παρέχεται τηλεκπαίδευση σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Σχολείων Υποστήριξης:
Μαθητές Α’ τάξης ΕΠΑΛ 1ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Α’ τάξη
Μαθητές Β’ τάξης ΕΠΑΛ μαθήματα Γενικής Παιδείας 1ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Β’ τάξη μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθητές Β’ τάξης ΕΠΑΛ μαθήματα Ειδικότητας 1ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Β’ τάξη μαθήματα Ειδικότητας
Μαθητές Γ’ τάξης ΕΠΑΛ μαθήματα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Γενικής Παιδείας Γ’ τάξη ΕΠΑΛ μαθήματα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Γενικής Παιδείας από διαθέσιμους Εκπαιδευτικούς του Σχολείου Προέλευσης
Μαθητές Γ’ τάξης ΕΠΑΛ μαθήματα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Ειδικότητας Γ’ τάξη ΕΠΑΛ μαθήματα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Ειδικότητας από διαθέσιμους Εκπαιδευτικούς του Σχολείου Προέλευσης

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των παραπάνω Σχολείων Προέλευσης και των παραπάνω Σχολείων Υποστήριξης να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ώστε να ενημερώσουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των Σχολείων Προέλευσης (γονείς) για το ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου Υποστήριξης και τα στοιχεία σύνδεσής τους με τις εν χρήσει πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ιδιαίτερα με τα Webex Links.

Στα σχολεία στα οποία για την τηλεκπαίδευση θα αξιοποιηθούν εκπαιδευτικοί του ίδιου Σχολείου θα πρέπει να σχεδιαστεί ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα για τους μαθητές οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα δια ζώσης μαθήματα των Σχολείων τους.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ Λυκείου.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.