«Βουτιά» των … τραπεζικών δεικτών μέσα σε εννιά χρόνια στη Μαγνησία

Η αύξηση των καταθέσεων των συμπολιτών, ξεκίνησε σταδιακά απ΄ το 2016…
Χάθηκαν συνολικά 621 εκ. € από τις τσέπες των πολιτών

Πτώση της τάξης των 264 εκ. € παρουσιάζουν οι τραπεζικές καταθέσεις στις τράπεζες της Μαγνησίας, την τελευταία επταετία, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μέχρι τον Ιούνιο του 2019, στοιχεία που δείχνουν το οικονομικό αποτύπωμα της κρίσης που ξεκίνησε από το 2010, ωστόσο, είναι σημαντικό ότι σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η αύξηση των καταθέσεων των συμπολιτών, ξεκίνησε σταδιακά απ΄ το 2016…. Μεγάλη «βουτιά» σε όλη την εννιαετία, έκαναν επίσης και οι καταθέσεις όψεως, οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου, και οι προθεσμιακές καταθέσεις, με αποτέλεσμα να χαθούν συνολικά σε εννέα χρόνια, 621 εκ. € συνολικά.
Για το διάστημα 2013 – 2019, οι καταθέσεις (που αφορούν δημόσιο, επιχειρήσεις, νοικοκυριά) από 1.999 εκ. € έπεσαν στα 1.735 εκ. €, οι καταθέσεις όψεως από 157 εκ. σε 307 εκ. €, οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου από 676 εκ. € στα 805 εκ. € και οι προθεσμιακές καταθέσεις από 1.157 εκ. €, έπεσαν στα 624 εκ. €.
Σύμφωνα με τα στατιστικά, ενώ στη Μαγνησία τον Ιούνιο του 2013 οι καταθέσεις ανερχόταν σε 1.999.000.000 €, τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς έπεσαν στα 1.990.000.000 €. Για το ίδιο διάστημα οι καταθέσεις όψεως από 128 εκ. € αυξήθηκαν στα 157 εκ. €, οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου από 664 εκ. € στα 676 εκ. € και οι προθεσμιακές καταθέσεις από 1.207 € έπεσαν στα 1.157 εκ. €.
Για το 2013 σε επίπεδο χώρας οι καταθέσεις ήταν 162.563.000.000 € τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο 163.052.000.000 €, οι καταθέσεις όψεως 17.455.000.000 € και 20.500.000.000 € οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου 43.533.000.000 € και 44.566.000.0000 €, οι προθεσμιακές καταθέσεις 101.575.000.000 €, ενώ υπήρχαν 111.000.000 και 200.000.000 € σε ρέπος.
Κατά τα δύο εξάμηνα του 2014, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο οι καταθέσεις στη Μαγνησία ανήλθαν σε 1.995.000.000 και 2.009.000.000 €, ι λογαριασμοί όψεως μειώθηκαν από 158 στα 156 εκ. €, οι ταμιευτηρίου αυξήθηκαν από 640 σε 681 εκ. € και οι προθεσμιακές καταθέσεις από 1.117 σε 1.152 εκ. €.
Από το 2015 ξεκινάει μείωση των καταθέσεων για τους κατοίκους της Μαγνησίας. Τον Ιούνιο οι καταθέσεις ήταν 1.549.000.000 και τον Δεκέμβριο έπεσαν σε 1.534.000.000 €, οι όψεως παρέμειναν σταθεροί στα 188 εκ. € και τα δύο εξάμηνα, ενώ σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου από 609 εκ. € τον Ιούνιο, το ποσό αυξήθηκε σε 766 εκ. € τον Δεκέμβριο.
Αυξητικοί ήταν οι τραπεζικοί δείκτες το 2016, με τις καταθέσεις από 1.510.000.000 να αυξάνονται τον Δεκέμβριο σε 1.541.000.000 €. Οι λογαριασμοί όψεως από 188 εκ. € το πρώτο εξάμηνο, αυξήθηκαν στα 204 εκ. € το δεύτερο εξάμηνο, ενώ οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου από 749 ανέβηκαν στα 764 εκ. €. Σταθερές παρέμειναν προθεσμιακές καταθέσεις στα 573 εκ. € και τα δύο εξάμηνα.
Το 2017 στα τραπεζικά καταστήματα της Μαγνησίας οι καταθέσεις ήταν 1.518.000.0000 € τον Ιούνιο και 1.588.000.000 € τον Δεκέμβριο, οι λογαριασμοί όψεως από 215 εκ. αυξήθηκαν σε 223 εκ. € οι ταμιευτηρίου από 739 σε 775 εκ. € και οι προθεσμιακές καταθέσεις από 564 σε 589 εκ. €.
Στο διάστημα από τις αρχές του 2018 μέχρι τον Ιούνιο φέτος, οι τραπεζικοί δείκτες στη Μαγνησία είναι ελαφρώς αυξητικοί.
Οι καταθέσεις από 1.624.000.000 € τον Ιούνιο του 2018, αυξήθηκαν σε 1.735.000.000 € φέτος τον Ιούνιο, οι λογαριασμοί όψεως από 250 εκ. € πέρυσι σε 307 εκ. € φέτος, οι ταμιευτηρίου από 754 εκ. € πέρυσι τον Ιούνιο σε 805 εκ. € φέτος και οι καταθέσεις προθεσμίας από 621 εκ. € σε 624 εκ. € φέτος.
Γενικά φέτος τον Ιούνιο τα τραπεζικά μεγέθη σε επίπεδο χώρας ήταν οι καταθέσεις 136.771.000.000 €, οι καταθέσεις όψεως ήταν 32.761 εκ. € οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου 53.885 εκ. €, οι προθεσμιακές καταθέσεις 50.126.000.000 €, ενώ υπήρχαν 170.000.000 € σε ρέπος.
Πως ήταν το 2000
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε επίπεδο Μαγνησίας τον Δεκέμβριο του 2000, πριν η Ελλάδα ενταχθεί στο Ευρώ, οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων μόνο, ήταν 929.000.000 (υπολογιζόμενες σε Ευρώ), οι λογαριασμοί όψεως 59 εκ. €, ταμιευτηρίου 695 εκ. € και προθεσμίας 175 εκ. €.