Ζαγορά: Δωρεά ιδιώτη αρχιτέκτονα της μελέτης καταφυγίου αδέσποτων

Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου η μελέτη με τίτλο “Μελέτης σχεδιασμού χώρων φύλαξης ζώων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου”.
Σύμφωνα με την υπηρεσία, η μελέτη δόθηκε δωρεάν από την ιδιώτη αρχιτέκτονα μηχανικό Αγγελική Τσιάπη, στον Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και χωρίς αντάλλαγμα.
Η μελέτη διατίθεται προς ενημέρωση στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου (Δημαρχείο Ζαγοράς, 37100, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση εντός 30 ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και του ΤΕΕ Μαγνησίας (δωρεά μελετών).