Αναδρομικά: Τι προβλέπει η ρύθμιση για τα υπέρογκα «ραβασάκια» της εφορίας

Στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο κατατέθηκε η τροπολογία για τις υπέρογκες οφειλές που καταλογίστηκαν σε συνταξιούχους λόγω αναδρομικών τα οποία είχαν εισπράξει εντός του 2013. Σύμφωνα με τη σχετική τροπολογία προβλέπεται ότι, οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019, με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, για αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013, καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 29.5.2020.

Αναλυτικά η ρύθμιση αναφέρει ότι:

«Οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και αφορούν αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013 καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 29.5.2020».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας: «μέχρι την 31.12.2019 είχαν εκδοθεί από τη φορολογική Διοίκηση, με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της, πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου για αποδοχές (όπως συντάξεις) που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013 από χιλιάδες φορολογούμενους. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οι παραπάνω οφειλές, καθίστανται ληξιπρόθεσμες, την 29.5.2020 αντί της 28ης Φεβρουαρίου τ.έ., πρόβλεψη που είναι αναγκαία, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για τις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις, σε περιπτώσεις που εκ παραδρομής επιβλήθηκαν φορολογικές υποχρεώσεις».

Συνεπώς αυτό που κάνει η ρύθμιση είναι να παρατείνει το ληξιπρόθεσμο των εν λόγω οφειλών ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος να εξεταστούν οι επιβληθέντες φόροι, τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις και να διορθωθούν στις περιπτώσεις όπου υπήρξαν αδικίες.