Δεν έσωσε τον τζίρο του τουρισμού η αύξηση της μέσης δαπάνης

Δύο εκπλήξεις έκρυβαν τα στοιχεία ταξιδιωτικού ισοζυγίου για τον μήνα Αύγουστο της ΤτΕ, την άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 27,6%, ενώ όλα τα άλλα μεγέθη κατέρρεαν, καθώς και το ότι οι Βρετανοί αποδείχθηκαν πιο γαλαντόμοι από τους Γερμανούς, αν και λιγότεροι. Τον Αύγουστο του 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από Βρετανία ανήλθαν στα 320 εκατ. και ξεπέρασαν αυτές από τη Γερμανία, που ήταν στα 308 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία διαμορφώθηκαν στα 170 εκατ. Κατά τα λοιπά, αφίξεις και εισπράξεις κατέρρευσαν τόσο το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου όσο και τον Αύγουστο.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το οκτάμηνο διαμορφώθηκαν στα 2.684 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 79,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 που ήταν στα 13.220,9 εκατ. ευρώ. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 78,0% και διαμορφώθηκε στους 4,813 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 21,842 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Αντίστοιχα τον Αύγουστο οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 66,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 στα 373 εκατ., έναντι 4,104 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Αύγουστο του 2020 διαμορφώθηκε σε 1,807 εκατ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 73,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 που ήταν 6,762 εκατ. ταξιδιώτες.

Δαπάνη ανά ταξίδι

Όπως αναφέρει η ΤτΕ, μείωση 5,7% σημείωσε το 8μηνο του 2020 και η μέση δαπάνη ανά ταξίδι, στα 557,2 ευρώ, ωστόσο τον Αύγουστο η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 27,6%, στα 759,9 ευρώ, από 595,5 ευρώ πέρυσι τον ίδιο μήνα. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΤτE, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020 η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 79,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 οφείλεται στην πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε.-27 κατά 75,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.749 εκατ., καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της Ε.Ε.-27 κατά 83,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 932 εκατ. Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 1,410 δισ., μειωμένες 75,1%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε.-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν πτώση κατά 77,2% και διαμορφώθηκαν στα 339 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 73,9% και διαμορφώθηκαν στα 530 εκατ., ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 71,9% και διαμορφώθηκαν στα 233 εκατ. Από τις χώρες εκτός της Ε.Ε.-27, πτώση 77,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 427 εκατ., ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν 91,5% και διαμορφώθηκαν στα 69 εκατ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν 96,4% και διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ.

Ταξιδιωτική κίνηση

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε όπως προαναφέρθηκε κατά 78% και διαμορφώθηκε στα 4,813 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 21,842 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 77,0%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 79,9%. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε πτώση κατά 72,7% και διαμορφώθηκε σε 726 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 76,4% και διαμορφώθηκε σε 272 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της Ε.Ε.-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 78,8% και διαμορφώθηκε σε 528 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 88,2% και διαμορφώθηκε σε 93 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 94,3% και διαμορφώθηκε σε 22 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Αύγουστο του 2020 διαμορφώθηκε σε 1,807 εκατ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 73,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 58,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 96,3%. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 42,4% και διαμορφώθηκε σε 414 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 45,4% και διαμορφώθηκε σε 184 χιλ. ταξιδιώτες. Επίσης η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 52,8% και διαμορφώθηκε σε 349 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ παρουσίασε πτώση κατά 97,7% και διαμορφώθηκε σε 4 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 99,9% και διαμορφώθηκε σε 0,2 χιλ. ταξιδιώτες.