Δημόσιο χρέος: Στα 334,261 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο

Ελαφρά πτώση παρουσίασε το δημόσιο χρέος το τρίτο τρίμηνο του 2019 τόσο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα όσο και σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Όπως προκύπτει από τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης, που δίνει στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στο τέλος του τρίτου τριμήνου το δημόσιο χρέος υποχώρησε στα 334,261 δισ. ευρώ έναντι 335,518 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο και 335,033 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Από το συνολικό χρέος, η αξία των δανείων ανέρχεται σε 267,658 δισ. ευρώ, από 268,372 δισ. ευρώ του δευτέρου τριμήνου. Αναλυτικότερα η εικόνα έχει ως εξής:

Τα συνολικά έσοδα της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν σε 23,986 δισ. ευρώ, έναντι 23,258 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2018. Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία διαμορφώθηκαν σε 5,453 δισ. ευρώ (22,7% των συνολικών εσόδων) από 5,405 δισ. ευρώ (23,2% των συνολικών εσόδων) το τρίτο τρίμηνο του 2018. Οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 6,837 δισ. ευρώ (28,5% των συνολικών εσόδων) από 6,533 δισ. ευρώ (28,1% των συνολικών εσόδων) το τρίτο τρίμηνο του 2018.

Στο σκέλος των δαπανών της γενικής κυβέρνησης, αυτές ανήλθαν σε 20,860 δισ. ευρώ από 20,763 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2018 (με τις πρωτογενείς δαπάνες να ανέρχονται σε 19,566 δισ. ευρώ από 19,332 δισ. ευρώ). Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας διαμορφώθηκαν σε 5,475 δισ. ευρώ (26,2% των συνολικών δαπανών) έναντι 5,449 δισ. ευρώ (επίσης 26,2% των συνολικών δαπανών) το γ’ τρίμηνο του 2018. Οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε 9,440 δισ. ευρώ (45,3% των συνολικών δαπανών) από 9,508 δισ. ευρώ (45,8% των συνολικών δαπανών) το τρίτο τρίμηνο του 2018.