Έρχονται βαριές «καμπάνες» για τα ανασφάλιστα οχήματα

Το υπουργείο Οικονομικών από την δημοσίευση του νέου νομοσχεδίου στο ΦΕΚ, ξεκινά ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και την εφαρμογή του αυστηρότερου ποινολογίου για εκείνους που δεν έχουν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες που έχουν με αδρανή η ανασφάλιστα οχήματα.

Ο νέος νόμος προβλέπει ότι όσοι εντοπιστουν με αναφάλιστο όχημα θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα πάσης φύσως, 250 ευρώ για δίκυκλα και 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οφείλουν και τέλη κυκλοφορίας, βεβαιώνονται στο σύνολό τους τα οφειλόμενα τέλη και το πρόστιμο που αναλογεί.

Σε περίπτωση που εντός 10 εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της επιβολής προστιμου ή της απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης, ο ιδιοκτήτης συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του για την ασφάλιση του οχήματος, τα σχετικά πρόστιμα διαγράφονται.

Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, διενεργείται εκ νέου ηλεκτρονικός έλεγχος σε διάστημα από 3 έως 12 μήνες από την επιβολή του προστίμου. Εάν διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί μέχρι τον νέο έλεγχο, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος, που επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση και της απόδειξης καταβολής του προστίμου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ βαρύτερες είναι οι ποινές για παράνομη κυκλοφορία οχημάτων καθώς:

Σε περίπτωση χρήσης του οχήματος που έχει τεθεί σε οριστική αδράνεια ή έχει διαγραφεί επιβάλλεται στον κάτοχό του πρόστιμο 10.000 ευρώ, καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημα για το έτος εντοπισμού.
Εάν εντοπιστεί σε κυκλοφορία όχημα για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, είτε εντοπιστεί σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό, το οποίο έχει δηλωθεί, αίρεται η ακινησία και επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής τους.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος διενεργείται κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου ή κατόπιν ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από την ΑΑΔΕ με άντληση στοιχείων από τους παραχωρησιούχος αυτοκινητοδρόμων καθώς και μέσω ειδικής εφαρμογής κινητών συσκευών για τη σάρωση πινακίδων.
Εάν επαναληφθεί η παράβαση εντός πενταετίας το πρόστιμο τριπλασιάζεται (φθάνει τις 30.000 ευρώ) και αφαιρείται για 3 έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. Παράλληλα οι νέες ρυθμίζεις ορίζουν ότι σε κατάσταση οριστικής αδράνειας περιέρχονται αυτοδικαίως οχήματα παλαιότητας άνω 40 ετών για τα οποία είτε ο ιδιοκτήτης δεν προβαίνει σε ενέργειες επικαιροποίησης εντός τριμήνου από την σχετική ειδοποίηση είτε ανήκουν σε θανόντες που για το διάστημα των τελευταίων 15 ετών δεν είναι σωρευτικώς τακτοποιημένα, ως προς την καταβολή των αναλογούντων τελών κυκλοφορίας ή χρήσης ή, όταν προβλέπεται, ως προς την ετήσια αναθεώρηση της άδειας κυκλοφορίας τους, την υποχρέωση ασφάλισης και τη διενέργεια ελέγχου από Κ.Τ.Ε.Ο.

Πηγή: https://www.newsbomb.gr/

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.