Εξωδικαστικός μηχανισμός : Πότε οι τράπεζες απορρίπτουν την ρύθμιση δανείου

Οι βελτιώσεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό υποχρεώνουν τράπεζες και διαχειριστές δανείων να δημοσιοποιούν εγγράφως τις αιτίες της απόρριψης των ρυθμίσεων που παράγει αυτόματα η πλατφόρμα, ενώ διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων υπαγωγής στον μηχανισμό και καταργείται η ποινή προεξόφλησης των οφειλών προς το Δημόσιο.

Μεταξύ των λόγων μη συναίνεσης είναι:

Ανεπαρκής οικονομική δυνατότητα εξυπηρέτησης αιτούμενης ρύθμισης
Μη συμμετοχή συνοφειλετών ή/και εγγυητών
Αίτημα οφειλέτη για ρύθμιση μόνο με φορείς του Δημοσίου
Αθέτηση ρυθμίσεων που είχαν συμφωνηθεί στο παρελθόν
Ιστορικό αντισυναλλακτικής συμπεριφοράς
Επίκειται πλειστηριασμός εντός των επόμενων τριών μηνών
Πρόσφατη εξυπηρετούμενη ρύθμιση δανείου που εποπτικά δεν επιτρέπει επαναρρύθμιση
Ενήμερη οφειλή ή ρυθμισμένη και ενήμερη οφειλή για την οποία δεν υφίσταται ανάγκη ρύθμισης
Πρόσφατη ρύθμιση με πιστωτή, στον οποίο έχουν παρασχεθεί εξασφαλίσεις με αποτέλεσμα τη μη ισότιμη μεταχείριση των πιστωτών
Υφιστάμενη ενεργή πίστωση
Συγχρηματοδότηση με φορέα ή χρηματοδότηση με την εγγύηση φορέα, ο οποίος δεν έχει εγκρίνει τη ρύθμιση.
Με τη χρήση του Μηχανισμού Εγκαιρης Προειδοποίησης μπορεί πλέον και ο ενήμερος δανειολήπτης να ενημερωθεί για τον βαθμό επικινδυνότητας να καταστεί ληξιπρόθεσμος, ούτως ώστε να συζητήσει άμεσα με την τράπεζα τροποποίηση των δόσεων.

Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό ή το δάνειο έχει ήδη «κοκκινίσει», τότε μπορεί να υποβάλει αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό και να ζητήσει ρύθμιση έως και σε 420 δόσεις. Μπορούν να ενταχθούν οφειλές προς δήμους, υπέρ τρίτων, που έχουν βεβαιωθεί στην ΑΑΔΕ, που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων.

Ακόμη ο οφειλέτης μπορεί να κάνει αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό για μεμονωμένη οφειλή, ωστόσο, το όριο της οφειλής προς ρύθμιση, δηλαδή άνω των 10.000 ευρώ για ένταξη στον εξωδικαστικό, παραμένει.

Καταργείται η ποινή προεξόφλησης των οφειλών προς το Δημόσιο και μειώνεται το επιτόκιο ρύθμισης στο 3%, αντί για το κυμαινόμενο που είναι σήμερα και Euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες, που σήμερα είναι περίπου 7,6%.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.