Κρουαζιέρα: Σε λειτουργία ξανά η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή

Επαναλειτουργεί η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας (ΕΣΕΚ), με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, μετά από επιμέρους συναντήσεις ενημέρωσης του υπουργού, Γιάννη Πλακιωτάκη, και του γενικού γραμματέα, Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, τόσο από υπηρεσιακούς παράγοντες, όσο και από εκπροσώπους του κλάδου της κρουαζιέρας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας (ΕΣΑΚ).

Η ΕΣΕΚ αποτελεί εργαλείο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο εντοπίζει και συγκεντρώνει όλα τα θέματα-προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της κρουαζιέρας και στόχο έχει τη διατύπωση προτάσεων επίλυσης και την υποβολή αυτών στα συναρμόδια υπουργεία, για αξιολόγηση και υιοθέτηση.

Απώτερος σκοπός όλου αυτού του μηχανισμού είναι η ενίσχυση του κλάδου της κρουαζιέρας και η μεγιστοποίηση των ωφελειών στην οικονομία της χώρας γενικότερα, αλλά και των τοπικών κοινωνιών ειδικότερα.

Στο πλαίσιο της ΕΣΕΚ λειτουργούν τέσσερις Θεματικές Ομάδες Εργασίες, που σκοπό έχουν την προετοιμασία των υπό συζήτηση θεμάτων στις εξής ενότητες:

Υποδομές – Ανωδομές
Εμπορικά θέματα – Πολιτικές προώθησης και προβολής
Διεθνής ναυτιλιακή πολιτική – Θεσμοί – Οργανισμοί
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες.
Κατά την συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας, με συμμετοχή των εκπρόσωπων των παραγωγικών φορέων και υπηρεσιακών παραγόντων, πραγματοποιήθηκε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την υφιστάμενη κατάσταση στην κρουαζιέρα, τόσο στη χώρα, όσο και στη διεθνή αγορά, τις αδυναμίες που εντοπίζονται, καθώς επίσης και τις προοπτικές ενίσχυσης του κλάδου.

Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών η κατηγοριοποίηση κι ο επιμερισμός όλων των νέων αιτημάτων, που έχουν κατατεθεί στην ΕΣΕΚ, στις αρμόδιες θεματικές ομάδες, καθώς κι ο συντονισμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου το επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθεί συνάντηση της Ολομέλειας της ΕΣΕΚ.