Ο Γιώργος Μιχελής νέος πρόεδρος της Attica Bank

Ο Γιώργος Μιχελής, πρώην πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εξελέγη νέος πρόεδρος της Attica Bank, προς αντικατάταση του Παναγιώτη Ρουμελιώτη που παρατήθηκε πριν από 10 ημέρες.

Στην ανακοίνωση της τράπεζας, η οποία επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του insider.gr, αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής :

1. Γεώργιος Μιχελής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος),
2. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
3. Αθανάσιος Τσάδαρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
4. Ιωάννης Τσακιράκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
5. Χαράλαμπος Μπριλάκης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος),
6. Γεώργιος Παναγιώτου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
7. Γεώργιος Βλαχάκης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
8. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
9. Δημήτριος Τζαννίνης, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
10. Αθανάσιος Σταθόπουλος, (Μη εκτελεστικό μέλος)
11. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, (Μη εκτελεστικό μέλος)
12. Ζαχαρούλα Παπαθεοδώρου, (Μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008)

Σε αντίθεση με τις αρχικές εκτιμήσεις, το διοικητικό συμβούλιο δεν συγκάλεσε έκτακτη γενική συνελευση, ούτε προχώρησε σε αντικατάσταση του διευθύνοντος συμβούλου Θεόδωρου Πανταλάκη. Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε επιπλέον αντικαταστάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της τράπεζας τον Ιούνιο.