Στο κυνήγι της μεγάλης φοροδιαφυγής η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

Χέρι – χέρι πορεύονται η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπως προκύπτει από νέα στοιχεία.

Μέσα στον Ιανουάριο η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε σε δεσμεύσεις αξίας 7,2 εκατ. ευρώ για φορολογικές υποθέσεις, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές επτά φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται με μεγάλη φοροδιαφυγή και απέστειλε 37 αιτήματα στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν πιθανόν προϊόν φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δίνει προτεραιότητα στις μεγάλες υποθέσεις με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος άνω των 500.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πως η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος επικουρεί την ΑΑΔΕ σε υποθέσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, όταν και όπου χρειάζεται, αν και η ίδια εκ του ρόλου της εστιάζει σε εγκλήματα που σχετίζονται με κακουργηματική απιστία και ξέπλυμα χρήματος εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και με υπεξαιρέσεις και υποθέσεις που αφορούν σε ζημία του Δημοσίου.