Τελευταία ευκαιρία για αποφυγή της εφάπαξ επιστροφής της επιστρεπτέας προκαταβολής

Μία ακόμη ευκαιρία, πιθανότατα η τελευταία, θα έχουν όλοι εκείνοι που ενώ έχουν λάβει ενισχύσεις μέσα από τους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής, δεν έχουν υποβάλλει ή είναι ελλιπή τα δικαιολογητικά που έπρεπε να υποβληθούν.

Η νέα προθεσμία εκπνέει στις 30 Δεκεμβρίου 2022 και σύμφωνα με τις αλλαγές που προβλέπονται στην νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Απασχόλησης, έχει βελτιωθεί προς το καλύτερο για τους δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής, το κριτήριο για την απασχόληση των εργαζομένων.

Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την απαλλαγή χιλιάδων επιχειρήσεων από την εφάπαξ και έντοκη επιστροφή στο κράτος του 100% της επιστρεπτέας προκαταβολής.

«Ραβασάκι» σε 18.000 επιχειρήσεις
Η νέα απόφαση αφορά περίπου 18.000 επιχειρήσεις οι οποίες στις 2 Νοεμβρίου 2022 έλαβαν ραβασάκι από την ΑΑΔΕ για να επιστρέψουν ολόκληρα τα ποσά των ενισχύσεων που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας καθώς μετά τις διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τους όρους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Με την υπουργική απόφαση επιλύονται τεχνικά προβλήματα στον υπολογισμό της ρήτρας για την απασχόληση και δρομολογείται ο επανυπολογισμός του ποσού της οφειλής που κλήθηκαν να επιστρέψουν στο κράτος εφάπαξ και με τόκο χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις λόγω παραβίασης του όρου για τον αριθμό των εργαζομένων.

Πως θα απαλλαγούν από την εφάπαξ επιστροφή
Στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2022 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όσες με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού της διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων διαπιστωθεί ότι τήρησαν τη ρήτρα απασχόλησης θα απαλλαγούν από την έντοκη και εφάπαξ επιστροφή ολόκληρου του ποσού της επιστρεπτέας.

Ειδικότερα για την διατήρηση του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ που αποτελεί βασικό κριτήριο για την χορήγηση της ενίσχυσης η απόφαση ορίζει ότι θα θεωρείται ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση. Έτσι για παράδειγμα αν μία επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση ενός εργαζομένου έναν μήνα, αλλά προσέλαβε άλλο εργαζόμενο τον επόμενο μήνα, θα θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι εφόσον προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τις αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών για τα «κουρέματα» των ενισχύσεων από τους 7 κύκλους της επιστρεπτέας. Αντίθετα οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που δεν τήρησαν τους όρους της επιστρεπτέας θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο και με τόκο το κρατικό δάνειο που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει επίσης η δυνατότητα έκπτωσης 15% επί του επιστρεπτέου ποσού για την εφάπαξ καταβολή, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022 ενώ παρατείνεται έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες επιχειρήσεις – δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Όσες δεν το πράξουν θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν το συνολικό ποσό της ενίσχυσης.

Ο υπολογισμός των ποσών
Υπενθυμίζεται ότι εφόσον οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις τηρήσαν τη ρήτρα διατήρησης εργαζομένων και τους όρους που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής επιστρέφουν τα εξής ποσά:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

– 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 70% σε σχέση με το 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή

– 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με το 2019 και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή

– 50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

– 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 30% σε σχέση με τα έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή

– 33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

Πηγή: newsit.gr

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.