Το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης έχει η Ελλάδα στην Ε.Ε.

Το μικρότερο δείκτη απασχόλησης έχει η Ελλάδα σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, αν και ο συγκεκριμένος δείκτης αυξήθηκε 57,8% το 2017 σε 59,5% το 2018, από 57,8% το 2017.

Σημαντικές διαφορές έχει η Ελλάδα και ως προς το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών και των γυναικών, καθώς στους άνδρες ανέρχεται στο στο 70,1% (από 67,7% το 2017) και στις γυναίκες στο 49,1% (από 48% το 2017). Το χάσμα φτάνει τις 21 ποσοστιαίες μονάδες στη χώρα μας, το υψηλότερο σχεδόν ποσοστό το οποίο ξεπερνάει μόνο η Μάλτα που εμφανίζει αντίστοιχο χάσμα 22,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Αρνητικά είναι και τα στοιχεία για την Ελλάδα όσον αφορά ποσοστό απασχόλησης για τις ηλικίες από 55 έως 64 ετών, καθώς το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφει το Λουξεμβούργο με 40,5% και ακολουθεί η χώρα μας με 41,1%.

Αναλυτικότερα, η Eurostar καταγράφει τα εξής:

Στην ΕΕ, ο δείκτης απασχόλησης των ατόμων 20-64 ετών έφτασε το 73,2% το 2018, έναντι 72,2% το 2017, με στόχο σύμφωνα με τη «Στρατηγική για την Ευρώπη 2020» να φτάσει το 75% μέχρι το 2020.

Το ποσοστό απασχόλησης για τους άνδρες έφτασε το 79%, ενώ για τις γυναίκες στην ΕΕ, η απασχόληση έφτασε το 67,4% το 2018. Στην Ελλάδα, το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών ανήλθε στο 70,1% (από 67,7% το 2017) και των γυναικών στο 49,1% (από 48% το 2017).

Στην .ΕΕ., το χάσμα ανάμεσα στα επίπεδα απασχόλησης ανδρών και γυναικών ανέρχεται στις -11,6 ποσοστιαίες μονάδες. Η μεγαλύτερη διαφορά στα επίπεδα απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών καταγράφεται στη Μάλτα (-22,3 ποσοστιαίες μονάδες), στην Ελλάδα (-21 ποσοστιαίες μονάδες) και στην Ιταλία (-19,8 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ η μικρότερη καταγράφεται στη Λιθουανία (-2,3 ποσοστιαίες μονάδες), τη Φινλανδία (-3,7 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λετονία (-4,2 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Σουηδία (-4,3 ποσοστιαίες μονάδες).

Όσον αφορά τις ηλικίες από 55 έως 64 ετών, το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ καταγράφει το Λουξεμβούργο (40,5%) και η Ελλάδα (41,1%). Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφει η Σουηδία (77,9%), η Γερμανία (71,4%) και η Δανία (70,7%), Εσθονία (68.9%), Λιθουανία (68.5%) και Ολλανδία (67.7%).