Εθελοντική συμμετοχή στην κατάρτιση Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή

Δεκατέσσερις καθηγητές και ερευνητές Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου και ΙΤΕ υποστηρίζουν το έργο της κατάρτισης του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Κρήτης, της Περιφέρεια Κρήτης/Δ-νση ΠΕΧΩΣ, σύμφωνα με σχετική έγκριση του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, για συγκρότηση Ομάδας Εργασίας.

Το ΠεΣΠΣΚΑ κρίνεται υψηλής σπουδαιότητας για την Περιφέρεια, καθώς εξετάζει το σύνολο του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντός της Κρήτης και διερευνά την επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε αυτό. Για τις γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας που θα προκύψουν, μετά την ανάλυση τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή, θα προταθούν μέτρα και δράσεις. Αυτά θα περιλαμβάνουν διοικητικές ρυθμίσεις, μελέτες, ερευνητικές και πιλοτικές δράσεις, έργα, εργαλεία παρακολούθησης και προειδοποίησης, δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας κ.ά. τα οποία θα ιεραρχηθούν κατάλληλα. Παράλληλα θα εκτιμηθεί το κόστος υλοποίησής τους και θα αναφερθούν οι πιθανοί φορείς υλοποίησης.

Η μελέτη θα αποτελέσει οδηγό για την Περιφέρεια για νέα έργα και δράσεις, ενώ οι εξειδικευμένες μελέτες που θα προταθούν, θα επιτρέψουν την προπαρασκευή και ωρίμαση πολλών έργων που θα μπορούν να ενταχτούν στη νέα προγραμματική περίοδο (2021-2027) και σχετίζονται με την προσαρμογή της Περιφέρειας Κρήτης στην κλιματική αλλαγή.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο εντεταλμένος σύμβουλος Νίκος Ξυλούρης εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στους καθηγητές και ερευνητές για την εθελοντική και αμισθί υποστήριξη της διεύθυνσης ΠΕΧΩΣ για την κατάρτιση του ΠεΣΠΚΑ Κρήτης, με τις επιστημονικές γνώσεις τους, όπως εξειδικεύονται για κάθε μέλος της ομάδας, από το ερευνητικό έργο που έχει επιτελέσει.