Εκεί να δεις

50 δισ. χάνει λέει η Ελλάδα απ’ τους Έλληνες που μεταναστεύουν. Να δεις πόσα θα έχαναν αυτοί αν έμεναν στην Ελλάδα.