«Για να τελειώνουμε…»

«Και για να τελειώνουμε. Στην Παγκόσμια Ιατρική επιστήμη και ιστορικά δεν υπήρξε εμβόλιο χωρίς το ποσοστό των παρενεργειών που σπάνια έφταναν τις θανάσιμες. Αλλά χωρίς αυτά , τα εμβόλια δηλαδή, πολλοί από εμάς δεν θα υπήρχαμε να γράφουμε τώρα το μακρύ και το κοντό μας!» ανέφερε ο κ. Γιάννης Κάιρας.