«Ο Κυριακός σήμερα, που κολύμπησε μάθαμε;»

«Στο σύνολο της, η διαχείριση από την κυβέρνηση στο θέμα του covid είναι επίπεδου » στου κασίδη το κεφάλι». Στο θέμα της αύξησης του ποσοστού επιβατών στα πλοία, είναι σαφέστατο δώρο στους εφοπλιστές. Βγάλτε συμπέρασμα. Ο Κυριακός σήμερα, που κολύμπησε μάθαμε;» έλεγε ο συμπολίτης, κ. Κώστας Γρηγοριάδης.