«Τους ανίκανους τους εκλέγουν οι πολίτες που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν»

«Τους φαύλους και ανίκανους πολιτικούς τους εκλέγουν οι καλοί πολίτες που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν» το μήνυμα του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, κ. Ευθύμιος Τσάμης.